søndag den 2. oktober 2016

"At tie, er at samtykke..." -eller er det. ...Nej det er det ikke!
At tie er som oftest for at lytte. Det er gennem at lytte på et andet menneskes ord, vi bliver klogere. Klogere på, hvad det andet menneske mener og klogere på, hvad vi selv mener.
Lyt med åbent sind og uden fordomme. Lyt med respekt og anerkendelse. Lyt med hjertet og kærligheden og lyt med intentionen, at forstå den anden.
Som forældre, kan det være en svær rolle at være i.
At lytte til et ungt menneske, der har mindre erfaring, mindre prøvelser og mindre forståelse for livet generelt, kan være en stor udfordring. -men det er meget givende for relationen!
Lyt og spørg evt. ind til det sagte. Spørg uden hensigter og spørg åbent. Kan du ikke det, så lad hellere være med at spørge.
At blive klogere på et andet menneske, behøver ikke at betyde, ændringer i ens egne meninger. -men det har åbnet op for en gensidig respekt og betydning og dette kan ændre meget, på den lange bane...
KNYT OG LYT!
-Hvis du kan genkende dette, og finder det svært i jeres relation derhjemme, er der hjælp at hente.
-Hvis livet med din teenager er gået i hår-knude, er der hjælp at hente.
-Hvis du er en forældre, der ikke kan tale med dit barn, er der hjælp at hente.
Skriv til mig på ghitagroenne@gmail.com og sammen kan vi finde en måde, at nå den unge på.
torsdag den 29. september 2016

Find roen og dig selv...
Et liv med et godt selvværd kræver eftertanke, ro, refleksion, fordybelse, og overskud. Hjælp den på vej med et dagligt åndehul, hvor ingen, hverken venner, sms eller e-mail kan forstyrre dig. Lad tankerne stå stille i en halv time. Start evt. med et fast ritual. Tænd et lys eller sæt noget stille musik på. Find en dejlig pude, at sidde på. Sæt dig et sted, hvor der kun er dig. Skab et rum, der fortæller dig, at du nu er i gang med dagens stille-time. 
Fokuser bare på dig selv og at være der. 
Måske sker der noget og måske sker der ikke noget. Et er sikkert. Du har rigtigt godt af det.

fredag den 16. september 2016

Unge Rådgivning

Er du teenager og mangler at få retning i dit liv? Savner du, at blive set og hørt? Vil du gerne have et bedre forhold til dig selv og måske til dine forældre? Vil dine forældre, gerne have et bedre forhold til dig? Er du forvirret og måske fortvivlet? Kan du ikke mærke dig selv? Lader du de andre styre dig? Har du lyst til at mærke livet?

Ungdomstiden er en overgangsperiode med stadige valg. Den er udfordrende og alt for mange unge, er ude af sig. De skal ind i sig selv.
At være ung, handler om at være, og at lære…

Efter 12 år som efterskolelærer, har jeg fået en masse erfaring med svære samtaler med teenagere. Det gælder både piger og drenge og ind imellem også deres forældre.
Ud over min erfaring fra mit arbejde, har jeg deltaget i adskillige relations-kompetence uddannelser og kurser, trivselskurser og psykoterapeut uddannelses forløb.

Jeg er af den overbevisning, at nysgerrighed, selvkontrol og sociale færdigheder er vigtige livsingredienser og kan være med til, at løfte et menneske trygt ud i livet. 
Ord som at holde ud, sætte mål, tro på sig selv, selvværd og robusthed er med til at fortælle, hvilken vej jeg arbejder på og jeg er fuldstændig overbevist om, at ved at finde ind til sig selv og sine egne kompetencer, kommer meget af det andet, stille og roligt af sig selv.

Gennem samtale og vejledning finder vi sammen vejen og jeg arbejder ud fra devisen, at vi kun kan ændre på os selv. –det ændrer til gengæld også samværet med andre…

Skriv til mig, hvis du ønsker at vide mere, eller booke en tid, til en samtale.
ghitagroenne@gmail.com